grantonio (grantonio) wrote,
grantonio
grantonio

Λέβητες συμπύκνωσης φυσικού αερίου


Γενικά για την τεχνολογία συμπύκνωσης καυσαερίων

Οι κοινοί ή συμβατικοί λέβητες φυσικού αερίου, ρυθμίζονται από τον τεχνικό αερίου με τέτοιον τρόπο ώστε η θερμοκρασία καυσαερίων στην έξοδο της καπνοδόχου του λέβητα να είναι κοντά στους 200οC.

Για να ανεβάσουμε την θερμοκρασία των καυσαερίων σε τέτοια επίπεδα, καταναλώνουμε φυσικά καύσιμο, οπότε είναι εύκολα κατανοητό ότι στους κοινούς λέβητες ξοδεύουμε χρήματα για να αυξήσουμε την θερμοκρασία των καυσαερίων και στην συνέχεια "πετάμε" τα χρήματα αυτά στο περιβάλλον, στην έξοδο της καπνοδόχου.

Οι κατασκευαστές λεβήτων, προκειμένου να μειώσουν την σπατάλη αυτήν και να αυξήσουν τον βαθμό απόδοσης των προϊόντων τους, ανέπτυξαν την τεχνολογία συμπύκνωσης καυσαερίων. Σύμφωνα με την τεχνολογία αυτήν, τα καυσαέρια ψύχονται σε έναν ειδικό εναλλάκτη πριν την έξοδο τους στο περιβάλλον και μέρος της ενέργειας τους ανακτάται και αποδίδεται στο νερό θέρμανσης.

Η τεχνολογία αυτή εκμεταλεύεται την λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης που βρίσκεται αποθηκευμένη στο υψηλής θερμοκρασίας καυσαέριο και την αποδίδει στο νερό θέρμανσης, θερμαίνοντας το στην είσοδο του λέβητα χωρίς επιπλέον κατανάλωση καυσίμου, πετυχαίνοντας έτσι ιδιαίτερα υψηλούς βαθμούς απόδοσης, που φτάνουν μέχρι και το 108 (!) % σε σχέση με την απόδοση των συμβατικών (χωρίς τεχνολογία συμπύκνωσης) λεβήτων.

Ένα άλλο αποτέλεσμα της χρήσης της τεχνολογίας συμπύκνωσης, είναι η ιδιαίτερα χαμηλή εκπομπή ρύπων στο περιβάλλον, η οποία σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο που έτσι κι αλλιώς είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον από τα υπόλοιπα καύσιμα, έχει σαν αποτέλεσμα ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά, αφού τα καυσαέρια αποτελούνται κυρίως από CO2 και νερό, χωρίς τις βλαβερές ενώσεις του θείου και των υπολοίπων στοιχείων που απαντώνται στους λέβητες πετρελαίου και άλλων καυσίμων.

Πως προκύπτει βαθμός απόδοσης μεγαλύτερος του 100%

Το γεγονός ότι ο βαθμός απόδοσης των λεβήτων συμπύκνωσης είναι μεγαλύτερος του 100%, δεν συνεπάγεται την κατάρριψη του 2ου θερμοδυναμικού αξιώματος, ούτε την παραγωγή ενέργειας εκ του ουκ άνευ.  Ο βαθμός απόδοσης είναι μεγαλύτερος του 100%, επειδή έχει καθιερωθεί η μέτρηση της απόδοσης των λεβήτων (γενικά) να γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπ΄όψην η λανθάνουσα ενέργεια συμπύκνωσης του καυσαερίου (αφού μέχρι σήμερα δεν υπήρχε η τεχνολογία που θα μπορούσε να την εκμεταλλευθεί).

Σαν παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο "ιδανικός" συμβατικός λέβητας φυσικού αερίου που θα είχε βαθμό απόδοσης 100%, θα απέδιδε στο νερό την ονομαστική θερμογόνο δύναμη του καυσίμου (για το φυσικό αέριο 8.130kcal / Nm3 φυσικού αερίου.

Ένας "υπαρκτός" λέβητας φυσικού αερίου που έχει βαθμό απόδοσης π.χ. 92%, θα απέδιδε στο νερό 0,92 x 8.130 kcal = 7.479 kcal ανά κανονικό κυβικό μέτρο φυσικού αερίου (Nm3)

Ένας λέβητας με τεχνολογία συμπύκνωσης καυσαερίων με βαθμό απόδοσης π.χ. 94%, αποδίδει 0,94 x 8.130 kcal = 7.642 kcal, αλλά επιπλέον αποδίδει και 1.032 kcal λανθάνουσας ενέργειας συμπύκνωσης (που οφείλεται στην ψύξη των καυσαερίων), συνεπώς αποδίδει συνολικά 7.642 + 1032 = 8.674 kcal , και ο συνολικός βαθμός απόδοσης του λέβητα μετά την συμπύκνωση είναι 8.674 / 8.130 = 106,6%

Λόγοι επιλογής λέβητα με τεχνολογία συμπύκνωσης καυσαερίων

Από τα παραπάνω, έγινε φανερό ότι οι λέβητες που διαθέτουν τεχνολογία συμπύκνωσης καυσαερίων είναι αποδοτικότεροι των συμβατικών λεβήτων, τόσο λόγω του εναλλάκτη που εκμεταλλεύεται την λανθάνουσα ενέργεια συμπύκνωσης, όσο και λόγω των ηλεκτρονικών διατάξεων που διαθέτουν, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι η καύση στον θάλαμο του λέβητα γίνεται ανά πάσα στιγμή στις καλύτερες συνθήκες, με την σωστή αναλογία αέρα / καυσίμου και την σωστή ρύθμιση της πίεσης από τον ανεμιστήρα καυσαερίων.

Η χρήση λέβητα με τεχνολογία συμπύκνωσης, έχει σαν αποτέλεσμα οικονομία της τάξης του 25% σε σχέση με έναν κοινό λέβητα.

Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα οι λέβητες με τεχνολογία συμπύκνωσης εκτός από το να αποδίδουν καλύτερα και να επιτυγχάνουν υψηλότερους βαθμούς απόδοσης, να μην ρυπαίνουν επίσης το περιβάλλον με βλαβερές ενώσεις (μονοξείδιο του άνθρακα CO, οξείδια του θείου NOx κ.λ.π.) που προκαλούνται συνήθως από τις κακές συνθήκες καύσης (ατελής καύση) που μπορεί να δημιουργηθούν στιγμιαία στους κοινούς λέβητες που δεν διαθέτουν παρόμοιες διατάξεις.

Σύμφωνα με όσα είπαμε παραπάνω λοιπόν, η επιλογή λέβητα με τεχνολογία συμπύκνωσης καυσαερίων, μας βοηθά να κάνουμε μεγάλη οικονομία ενώ ταυτόχρονα προστατεύουμε το περιβάλλον.

Εκτός των παραπάνω, θα πρέπει τέλος να γνωρίζουμε ότι από τις 26 Σεπτεμβρίου και μετά, τέθηκε επίσημα σε εφαρμογή η οδηγία ecodesign, σύμφωνα με την οποία πλέον στην ευρωπαϊκή ένωση επιτρέπεται πλέον η κατασκευή και πώληση μόνον λεβήτων που διαθέτουν τεχνολογία συμπύκνωσης καυσαερίων.
Tags: λέβητες, λέβητες συμπύκνωσης
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments